Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Καλύτερα να πεθάνουμε όρθιοι - Παρά να ζήσουμε στα γόνατα / ΖΗΤΩ ΤΟ Μ.Α.Β.Η / ΖΗΤΩ Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ Β. ΗΠΕΙΡΟΣ

Η Ώρα ήρθε