Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Ριζοσπάστες Εθνικιστές Κορίνθου: ΘΑΝΕΕΙΝ ΠΕΠΤΩΤΑΙ ΑΠΑΣΙ