Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Η μόνη πολιτική ο Πόλεμος / Κράτος και Αντιφασίστες σας ψάχνουμε στις τρύπες σας