Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Ε/Σ Ολική αντίσταση: Robert Ley / Ειμαρμένη - Εγώ πιστεύω !