Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ