Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Ο Πειραιάς θα μείνει καθαρός απο Αντιφασιστικά σκουπίδια

Μετα την καθημερινή βόλτα μας στο Λιμάνι προς αναζήτηση antifa και άλλων αριστερο/αναρχοαντιφασιστικών σκουπιδιών.

Φυσικά γενικά Αριστερά σκουπίδια δεν ήταν πουθενά. Ο Πειραιάς ανήκει στους Έλληνες Ριζοσπάστες Εθνικιστές, στους μαχητές της Ιδέας... Οι δράσεις έγιναν στο λιμάνι, στα Κ.Ε.Π. και στα στενά.... Ότι Αντιφασιστική αφίσα υπήρχε τώρα δεν υπάρχει και τους προκαλούμε να έρθουν να βάλουν και άλλες, αλλά αν τους πιάσουμε δεν θα έχουν χέρια να ξαναβρωμίσουν τις περιοχές μας με τις βρωμονεοταξικές μαλακίες τους ....

ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙΟΡ.Μ.Α. ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΜΩΣ !!!!!