Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Σε όλη την Αθήνα και σε κάθε γειτονιά Anti-Antifa