Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Dr. Lazar Prokic (Οι Εβραίοι στη Σερβία)

Νέα 8σέλιδη μπροσούρα της οργάνωσης, μία πρωτοβουλία του Μαχητικού Πυρήνα Μακεδονίας. Το κείμενο αυτό δίνει απαντήσεις στα φλέγοντα ζητήματα των Βαλκανίων, στον ρόλο της ΠΓΔΜ, την ανοικτή πληγή του Κοσσυφοπεδίου, την πληθυσμιακή σύνθεση των Βαλκανίων, πως οι Εβραίοι εξαπλώθηκαν εντός των εθνών της Βαλκανικής Χερσονήσου, τον ρόλο που έπαιξαν στον Β' ΠΠ σε σχέση με τους Μουσουλμάνους της Βοσνίας. Η έκδοση αυτή αφιερώνεται στους Έλληνες Εθελοντές που πολέμησαν στην Βοσνία. Πάνω από όλα αποκαλύπτει τον άθλιο ρόλο των εγχώριων δημοσιογράφων, ενεργούμενων του Εβραϊσμού, ώστε να καταδικαστούν ως εγκληματίες πολέμου οι Έλληνες Εθελοντές. Για τους Τσάμηδες που έχουν καταδικαστεί ως εγκληματίες πολέμου, όμως, δεν έχουν μεγάλη γλώσσα. Για αυτό και θα τους την κόψουμε...  Dr. Lazar Prokic (Οι Εβραίοι στη Σερβία)
by Nationalismhandbooks