Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

ΕΙΝΑΙ ΤΑ 3 'Δ', ΗΛΙΘΙΕ