Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Ε/Σ Ολική Αντίσταση: Albrecht Furst von Urach: 'Το Μυστικό της δύναμης της Ιαπωνίας'

Albrecht Furst von Urach: 'Το Μυστικό της δύναμης της Ιαπωνίας'. Νέα 8σέλιδη μπροσούρα απ' την Ε/Σ Ολική Αντίσταση