Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 'VITA EST MILITIA SUPER TERRAM' ('Η ζωή στη γη είναι ένας πόλεμος')
Πρωτεύει να κατανοήσουμε ότι το ον (αυτό που είναι) τελεί σε αντίθεση με το γίγνεσθαι (αυτό που μεταμορφώνεται), όπως το φως σε σκοτάδι, η γνώση σε άγνοια, η ζωή σε θάνατο, η δικαιοσύνη σε καταπίεση και βία, η αγάπη σε μίσος και έχθρα, η τάξη σε αταξία, και η αξία της τιμής και της πίστης σε δειλία και απιστία
. Αυτές οι αντιθέσεις αντικατοπτρίζουν τις ποιοτικές διαφορές ανάμεσα σε δύο μέτώπα που διαχρονικά αντιπαλεύουν το ένα το άλλο. Η Παράδοση και η Υπονόμευση. 'Απόρροια αυτού του δόγματος είναι ότι υπάρχει μία τάξη πραγμάτων και μία μεταφυσική αντίστοιχα· ότι υπάρχει μία θνητή φύση και μία αθάνατη φύση· το ανώτερο βασίλειο του 'είναι' και το υποδέστερο βασίλειο του 'γίνεσθαι'. Γενικά μιλώντας, υπάρχουν μία ορατή και υλική διάσταση και, μία πριν και πέραν από αυτήν, αόρατη και άυλη διάσταση, που είναι ο σκοπός, η προέλευση, η πρότερη αληθινή ζωή (*1).
Οι άνθρωποι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη μάχη προσκείμενοι στο ένα από τα δύο μέτωπα. Από την μία πλευρά βρίσκεται ο ευγενικός και ειλικρινής άνθρωπος: ο άγιος, ο ήρωας και ο καλλιτέχνης, ο οποίος είναι κύριος του εαυτού του και αναζητεί την πνευματική τελείωσή του· και από την άλλη βρίσκεται ο  πονηρός, ο δειλός, ο κακόμοιρος ανίκανος που αναζητεί την εσωτερική αυτο-επιβεβαίωσή του. Η Παράδοση βοηθάει τον άνθρωπο προκειμένου ν' ανακαλύψει την αληθινή συνείδηση και αξία του· του επιτρέπει να αφυπνιστεί η μεταφυσική ουσία του και να περαιώσει την υπερφυσική αποστολή του μέσα από τις ενέργειές του στην καθημερινή ζωή. Ο άνθρωπος πρέπει να αισθανθεί την απόλυτη απέχθεια για το ψεύδος: πρέπει να αποδειχτεί πιστός και υπεράνω όλων των ταπεινών και ιδιοτελών ενδιαφερόντων του, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να διαφυλάξει την υψηλή αξία του, με αγάπη προς το ουσιώδες, σε συνδυασμό με την ικανότητα να αφιερωθεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας.Συνεπώς είναι λίαν απαραίτητο ν' αναζητηθεί μία νέα τροπή του πνεύματος και να διεξαχθεί αυτό που η Παράδοση επιτάσει, με τον όρο 'Μεγάλος Ιερός Πόλεμος': η εσώτερη μάχη εναντίον του εχθρού που ενεδρεύει εντός του κάθε ανθρώπου. Πρόκειται για έναν άυλο αγώνα βάθους, στον οποίο το άτομο καλείται ν' αντιπαλέψει την απληστία, την οργή, τον φόβο, την δειλία και το ένστικτο. Συνεπώς η ζωή εξελίσσεται σ' έναν ατέρμονο αγώνα μεταξύ των πνευματικών δυνάμεων και των αντιθετικών σ' αυτές: ανάμεσα στις ηλιακές δυνάμεις και τις σκοτεινές δυνάμεις του χάους και του υλισμού. Ο Μεγάλος Ιερός Πόλεμος διεξάγεται ανάμεσα στην Ηλιακή υπόσταση του ανθρώπου, που είναι ο εαυτός, ενάντια σε οτιδήποτε απλά πολύ ανθρώπινο, ασθενικό κι έρμαιο των παθών: το Εγώ. Ο Μικρός Ιερός Πόλεμος, αντ' αυτού, διεξάγεται εναντίον των εξωτερικών εχθρών: των βαρβάρων, εκείνων που δεν ανήκουν στην κοινότητά κάποιου. Ο Μικρός Ιερός Πόλεμος, αντ' αυτού, είναι καθαρτήριος (*2), το οποίο είναι σαν να πούμε: ευνοεί την ανάδυση ενός εσωτερικού εχθρού. Τα δύο αυτά μονοπάτια πρέπει να γίνουν ένα: αυτός που βιώνει τον Μεγάλο Πόλεμο μέσα από τον Μικρό Πόλεμο, θ' αντιπαρέλθει την 'επιθανάτια κρίση' τιθασεύοντας ο ίδιος τον ίππο του εσωτερικού εχθρού του και το ένστικτό του προς την αυτοσυντήρησή του. Από τη στιγμή που ο φόβος, η επιθυμία και η ανησυχία έχουν υπερπηδηθεί, ο άνθρωπος καθίσταται απελευθερωμένος απ' όλα τα ένστικτα και τις θλίψεις. Ένα κείμενο από την Ανατολή, το ερμηνεύει ως εξής: 'Η ζωή είναι σαν ένα τόξο, το Απόλυτο είναι ο στόχος: κανείς πρέπει να πετύχει το Απόλυτο με τον ίδιο τρόπο που το βέλος πλήττει τον στόχο του (*3). Με τον ίδιο τρόπο το μονοπάτι του πολεμιστή και το ασκητικό ιδεώδες συναντώνται: ο πόλεμος από εκεί κι έπειτα δεν είναι μία απλή επίδειξη ισχύος και καταστροφική βία, τουναντίον μεταρσιώνεται σε μία αυτενέργεια αγάπης και αφοσίωσης, μία αυτοπειθαρχία και μία στάση ζωής που εδράζεται πάνω στις αξίες της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ευθύτητας, της τιμής και της πίστης.Η ζωή στη γη είναι ένας πόλεμος, 'η ζωή είναι μία στρατιωτική θητεία πάνω στη γη': αυτό δεν μπορεί παρά να είναι το μότο όσων στρέφονται στην Παράδοση, ως οδηγού προσηλώσεώς τους στην υπεροχή του δικαίου, την τάξη και την ιεραρχία· εκείνων που επιλέγουν τον ουρανό αντί της γης, την ημέρα αντί της νυκτός, την οικογένεια και το κράτος έναντι της μιγαδικής ασυδοσίας, το αίμα και την φυλή έναντι της εξισώσεως. Συνεπώς η Παράδοση προορίζεται στην διαφύλαξη και την ιδιαίτερη ταυτότητα του εκάστοτε λαού (*4), η οποία πρέπει διαρκώς να εμπλουτίζεται.
Η Υπονόμευση, εξ αντιθέτου, δεν αντικατοπτρίζει άλλο από την λήθη: την απώλεια της ταυτότητος, και την διάρρηξη οποιασδήποτε σύνδεσης με το παρελθόν κι οποιαδήποτε μελλοντική προοπτική. Ο άνθρωπος της Παράδοσης οφείλει πάντοτε να επιδιώκει την προάσπιση της ιερής αυτής τάξεως, πασχίζοντας μ' όλη του την δύναμη ώστε ν' αντιταχθεί στο χάος και την αδικία.


Σημειώσεις-Παραπομπές:


(*1) Julius Evola: 'Εξέγερση κόντρα στον σύγχρονο κόσμο'.

(*2) Ο όρος 'κάθαρσις' έχει ελληνική ρίζα.

(*3) Markandeya Purana, 42-7-8. (O Evola μνημονεύει το ίδιο χωρίο στο έργο 'Εξέγερση ενάντια στο σύγχρονο κόσμο'. Μία πίο πιστή μετάφραση αυτού είναι η εξής: 'Η ζωή είναι το τόξο του Βράχμα, η ψυχή του βέλους', ο Βράχμα είναι ο μεγαλειώδης στόχος'. Πρέπει να γίνει διάτρητος απ' τον ενάρετο άνθρωπο· πρέπει να ενωθεί με τον Βράχμα, καθώς το βέλος γίνεται ένα με τον στόχο. (Μετάφραση: F.Eden Pargiter, Calcutta, The Asiatic Society, 1904).


(*4) H λέξη 'λαός' χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει τους κατοίκους μίας γεωγραφικής ή πολιτικής περιοχής, οι οποίοι διακρίνονται για το ομόγλωσσον, το ομότροπον και το ομόθρησκον. Η παραδοσιακή ερμηνεία αυτής της λέξεως, εντούτοις, είναι πολύ διαφορετική. Η έννοια 'λαός', όπως το 'έθνος', αποκτά βαρυσημαντότητα κι αντικατοπτρίζει μία ανώτερη ιεραρχική τάξη από τη στιγμή που  εκπληρώνεται εντός ενός ιεραρχικού οργανικού κράτους. Μονάχα υπό την σκέπη του παραδοσιακού κράτους ο λαός-ως φυσική και πνευματική προέκταση του γένους-μεταρσιώνεται σε κάτι ανώτερο από μία απλή βιολογική οντότητα. Αξίζει να παρατεθούν εδώ τα λόγια του Evola: 'Το ιδανικό μας πρέπει να είναι όπως αυτό της πρωτοπατρίδος. Αυτό που μετράει δεν είναι αν μοιραζόμαστε την ίδια πατρίδα ή την ίδια γλώσσα, αλλά ότι μοιραζόμαστε το ίδιο ιδανικό. Αυτό είναι το βασικό εφαλτήριό μας. Στην κολλεκτιβιστική υπόσταση του έθνους...αντι-παραθέτουμε μία τάξη ανθρώπων που είναι πιστοί στις αρχές μίας ανώτερης εξουσίας και νομιμότητος, αρχές που πηγάζουν από το ιδανικό μας'. Μ' αυτό τον τρόπο οραματιζόμαστε τον λαό: ένας λαός αποτελούμενος από Θεματοφύλακες της Παράδοσης.Πηγή: 'A Handbook of Traditional Living', Arktos Publishing, 2010. Part One: 'The World of Tradition', Chapter 9: 'Holy War'.Για όσους ενδιαφέρονται το βιβλίο βρίσκεται στην αγγλική και σε μορφή .pdf εδώ:
https://vk.com/doc257003332_337092774?hash=e597ca6fbe6b581948&dl=e0ee07b107dda26c8c

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Δράσεις και ανακοίνωση για την στέγη ''Ελλήνων'' - ''αστέγων'' στον Βοτανικό / Κεντρική Διοιήκηση

Συναγωνιστές της οργάνωσης πραγματοποίησαν δράσεις στον Βοτανικό (και στους γύρω δρόμους)και ειδικά στην ''στέγη αστέγων΄΄που είναι μόνο για Έλληνες τουλάχιστον έτσι όπως το διαφημίζουν: Mε πραγματική μας λύπη έχουμε να πουμε τα εξής ..

ΟΙ Α.Μ.Ε. / C18 / Εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση Ολική Αντίσταση / Inferno N.S. και όλοι οι αγωνιστές του δρόμου για την λευτεριά της πατρίδας και της διάδοσης του Ριζοσπαστικου μαχητικού Εθνικισμού, περιμέναμε πολύ καιρό ώστε να ξεδιαλύνουμε το τοπίο ώστε να δηλώσουμε την στηριξή μας ή ΟΧΙ στο συγκεκριμένο εγχείρημα και διαπιστώσαμε ότι ΔΥΣΤΥΧΏΣ δεν είναι και τόσο αθώο όσο παρουσιάζεται, να τονίσουμε ότι δεν ξέρουμε πως ξεκίνησε και αν είχαν αγνά πατριωτικά κίνητρα, αλλά την καπέλωσαν διάφορες οργανωσούλες με νεοκομματικές βλέψεις και γυρολόγοι τσαρλατάνοι απογοητευμένοι που δεν τους έδωσαν κομματικές καρέκλες προσπαθούν να εκμεταλευτούν Έλληνες συνανθρώπους μας που είναι στο έλεος της Καπιταλιστικής κρίσης απο τους Διεθνής τοκογλύφους για να κάνουν το ΄΄δικό τους'' κομμάτι... Για τον λόγο οι δράσεις που έγιναν ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ώστε να μην καπελωθεί απο την οργάνωση μας αλλά για να δούμε τι γίνεται στην περιοχή..

Εξάλου ολόκληρο το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας είναι γεμάτο με Έλληνες άστεγους μπορούμε να δώσουμε την βοηθειά μας εκεί μέχρι να βρεθεί κάτι αγνό εθνικιστικό και πατριωτικό χωρίς σκοτεινά κομματικά κίνητρα


Οι ΑΜΕ καλούμε τον κόσμο τον δικό μας, τους υποστηρικτές μας, τα μέλη μας ΝΑ ΜΗΝ πέσουν στην παγίδα και να προσέξουν την συγκεκριμένη στέγη και να μην βγάλουν άθελα τους και άλλους κομματικούς καρεκλοκένταυρους και ειδικότερα με ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ''ΜΑΧΗΤΕΣ'' .. Είμαστε αντίθετοι με όλο αυτό, δεν θα στηρίξουμε αυτούς που δεν μόχθησαν για τον αγώνα, δεν θα στηρίξουμε αυτούς που το 2010 καρφώσαν σε αστυνομικα τμήματα συναγωνιστές μας, δεν θα στηρίξουμε αυτούς που αν τους βγάλεις το καλώδιο του internet τελειώνει και ο ''αγώνας'' τους, δεν θα στηρίξουμε αυτούς που δίνουν πληροφορίες σε αριστεροαναρχοδημοσιογράφους..


ΥΓ.1 ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ επειδή ξέρουμε ότι μπορεί να άρχισε όλο αυτό απο έφεδρους αξιωματικούς και ξαναλέμε ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ οι έφεδροι αξιωματικοί πετάξουν με τις κλωτσιές ''νεοκομματόσκυλα'' και εθνικορουφιάνους (δημοσιογράφους κτλ κτλ κτλ) τότε οι ΑΜΕ και όλες οι οργανώσεις που στηρίζουν την οργάνωση θα στηρίξουν την στέγη του βοτανικού χωρίς διαφήμιση, χωρίς φαμφάρες, χωρίς μπλα μπλα μπλα, αλλά έτσι όπως ταιριάζει σε Έλληνες Εθνικιστές, ΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΚΑΡΊΣΙΑ και ένα πράγμα που τόσα χρόνια έχουν οι ριζοσπάστες εθνικιστές είναι η συνέπεια των λόγων και των πράξεων τους

ΥΓ2. Επειδή γράφτηκε σε εμετικό site ότι οι Α.Μ.Ε. έχουν σχέση με αυτό δηλώνουμε ότι δεν είχαμε δεν έχουμε και απο ότι βλέπουμε ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ σχέση με αυτό το ''εγχείρημα''

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ 'ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΣΡΕΜΠΡΕΝΙΤΣΑ' / Σύντροφοι και συντρόφισσες από Ξάνθη


Όλοι οι Έλληνες πρέπει να παρακολουθήσουν το οπτικοακουστικό υλικό της ομιλίας του εξαιρετικού Έλληνα Κυριάκου Καθάριου, ο οποίος σε μία πολύ εμπεριστατωμένη ομιλία διαλύει τα ψεύδη γύρω από την 'σφαγή'. Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται ότι οι Μουτζαχεντίν, οι ιδεολογικοί προπομποί των περιβόητων τζιχαντιστών βρίσκονταν-βρίσκονται όπως γνωρίζει ο καθένας πια, σε άμεση συνενόηση με διάφορους σκοτεινούς μηχανισμούς που εδρεύουν στις ΗΠΑ, ώστε να υπάρξει μουσουλμανική διείσδυση στην Βαλκανική και την Ευρώπη. Και κανείς δεν είναι αφελής, να πιστέψει ότι όλα αυτά γίνονται για να εδραιωθούν οι μουσουλμάνοι και να αποκτήσουν δύναμη. Αποτελούν κρέας για τα κανόνια, και όπως αποκαλύπτει ο Καθάριος, οι Μουτζαχεντίν δεν δίστασαν να εξοντώσουν τα αδέλφια τους για να πετύχουν μία πολιτική νίκη, ικανοποιώντας τα προσυμφωνηθέντα με τους Αμερικανούς. Οι μουσουλμάνοι αποτελούν έναν στρατό κατοχής που διοικείται από τους σιωνιστές. Οι Σιωνιστές τους χρησιμοποιούν, ανέκαθεν οι σιωνιστές θέτουν ως εμπροσθοφυλακή άλλους για λογαριασμό τους, για να επιβληθούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ενισχύοντας τον αστυνομικό ρόλο του κράτους, προωθώντας τον απόλυτο έλεγχο των πολιτών. Και όπως αναφέρεται στα 'Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών', όταν πια θα έχουν πετύχει τους σκοπούς τους, οι λαοί θα ξυπνήσουν στον κόσμο της Σιών. Ό,τι συμβαίνει στις μέρες μας, οι αλλαγές έρχονται αργά και σταθερά, δίχως οι λαοί να αντιλαμβάνονται προς τα που οδεύουν. Όπως έλεγε ο αναρχοκομμουνιστής Κροπότκιν, οι μικρές εξεγέρσεις υποσκάπτουν λίγο-λίγο τα θεμέλια του κράτους. Αυτή είναι η εβραϊκή συλλογιστική εν γένει. Μικρές και αθόρυβες μεταβολές στην ζωή των λαών. Οι απότομες μεταβολές προκαλούν ανάλογες αντιδράσεις από μέρους των λαών.


https://www.youtube.com/watch?v=UTJEC88UeKQ


Ιδιαίτερα σημαντική η αναφορά του ομιλητή στις 'αντιφασιστικές-
αντιρατσιστικές' κουστωδίες που χρηματοδοτούνται από τον George Soros, οι οποίοι εδώ και αρκετά χρόνια διεξάγουν μία βρώμικη προπαγάνδα σε βάρος τόσο των Ελλήνων εθελοντών, όσο και των Σέρβων που δαιμονοποιήθηκαν όσο λίγοι για τα υποτιθέμενα εγκλήματά τους. Όπως συνέβη με την περίπτωση Σιμόν Βίζενταλ, ο διάσημος διώκτης των Εθνικοσοσιαλιστών στην μεταπολεμική εποχή, επιχειρείται στήσιμο λαϊκών δικαστηρίων και στοχοποίηση ανθρώπων. Στην Ελλάδα, ορισμένα από τα διασημότερα καθίκια που 'ξέθαψαν' το όλο ζήτημα, δεν είναι άλλοι από τους λασπολόγους συντάκτες του Ιου, οι οποίοι μεταπήδησαν από την 'Ελευθεροτυπία' στην 'Εφημερίδα των Συντακτών' και κρύβονται πίσω από την 'ερευνητική ομάδα' που διαχειρίζεται το ιστολόγιο 'XYZ Contagion'. Η πρακτόρευση σε όλο της το μεγαλείο, αν λάβει κανείς υπ' όψιν του πως πολλά από τα στοιχεία προέρχονται από κατ' ιδίαν συνομιλίες με αποσκιρτήσαντες από τον 'εθνικιστικό χώρο', τους οποίους, όλως τυχαίως, τους προσέγγισε η ομαδούλα. Αυτή η συμμοριούλα αριστερών καθικιών που διατηρεί ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και συνεργασίας με διάφορες αντιφασιστικές ομαδούλες, ανταλλάσσοντας στοιχεία και ρουφιανιές σε τακτική βάση (υπό την αιγίδα του Υπ.Εξ της Γερμανίας και συνεπώς υπό την επιτήρηση και αρωγή των μυστικών υπηρεσιών της), δεν έχει κληθεί ΟΥΤΕ 1 ΦΟΡΑ, από μία εισαγγελική αρχή για να λογοδοτήσουν για την προέλευση των στοιχείων κατηγορίας που οδηγούν σε αξιόποινες εγκληματικές πράξεις, δεδομένου ότι αποτελούν προϊόντα υποκλοπής, όπως υποκίνηση σε μίσος και βιαιοπραγίες κατά πολιτών κατόπιν των δημοσιεύσεών τους, και πολλές άλλες κατηγορίες που προκύπτουν εύκολα από μία αξιολόγηση του υλικού που διαδίδουν τόσο στον τύπο όσο στο διαδίκτυο. Ας μην κοιμούνται ήσυχοι, λοιπόν, διότι και εμείς διατηρούμε το αρχείο μας, συγκεντρώνουμε στοιχεία για τα έργα τους, τα οποία θα αξιοποιηθούν με τον πρέποντα τρόπο στο μέλλον. Και όπως πολλάκις έχει συμβεί στην ιστορία, σε διαφορετικές εποχές και με διαφορετικούς όρους, οι κατήγοροι βρίσκονται κατηγορούμενοι και αποκαθίσταται η δικαιοσύνη. Κάποιοι που σήμερα ενορχηστρώνουν σκευωρίες, θα φυγαδευτούν στη Γερμανία, αποδεικνύοντας περίτρανα πως είναι το ίδιο προστατευόμενοι με τον Χριστοφοράκο της Siemens, όπως οι ρουβικώνιοι που εισβάλλουν με χαρακτηριστική ευκολία στα γραφεία της Siemens, επειδή πολύ απλά κάποιοι τους άνοιξαν την πόρτα. Ας προσέχουν όλοι...διότι κανείς δεν θέλει το κακό τους...

Το Κοσσυφοπέδιο ανήκει στη Σερβία και η Μακεδονία είναι Ελληνική! Οι γενοκτονίες και τα ολοκαυτώματα ορίζονται από τους νικητές, δεν γίνονται αποδεκτά επί του συνόλου από την ιστορία. Η ιστορία γράφεται από τους νικητές και για εμάς τίποτα δεν τέλειωσε, ώστε να θεωρηθεί τετελεσμένο για τον ιστορικό του μέλλοντος. Αντιθέτως, πολλά θα γραφτούν και θα ξαναγραφτούν από την αρχή.


ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕΦ!

ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ!


ΥΓ: Πολλοί εκ των Ελλήνων εθελοντών προέρχονταν από την Θράκη. Αντιλαμβανόμενοι πρόωρα το μέλλον για τον ιδιαίτερο τόπο τους, έδρασαν καταλλήλως. Η Θράκη εδώ και αιώνες βγάζει παλικάρια!

Σύντροφοι και συντρόφισσες από Ξάνθη

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: η Θεσσαλονίκη ανήκει στους Έλληνες Εθνικιστές

Είμαστε η άμμος στα γρανάζια της καπιταλιστικής μηχανής

Μαχητές πόλεων

Τσίπρα προδότη

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Όταν η Ιστορία των δράσεων μας κάνει κύκλους .... Καλλιθέα μεριά

Παιδί μεγαλογιατρού, Αναρχικός με καπιταλιστικές τσέπες.. Αυτός είναι ο χώρος τους, αυτοί είναι οι (Α)ναρχικοί

Ζήτω η αυτόνομη Βόρειος Ήπειρος


Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΟΥΝ ΓΟΡΓΑ ΟΙ 'ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ' ΤΗΣ ΦΙΛΟΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ...


Περί του 'ισλαμικού κράτους' έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Σχεδόν, τείνουμε να πειστούμε πως υπάρχει, παρόλο που αυτό δεν υπάρχει. Κάποιο κράτος-οντότητα με τα χαρακτηριστικά κράτους, δεν είδαμε μέχρι στιγμής και ούτε, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται να δούμε. Το πεδίο ανέλαβε να το καθαρίσει η ρωσική αρκούδα (που υποστηρίζουν διάφοροι ύποπτοι αμερικανοτραφείς εκπομπάρχες), επ' ωφελεία της Κίνας, ώστε να ολοκληρωθεί ο κοσμικός κύκλος, όπου ο φτερωτός Δράκος ή αλλιώς ο 'ουροβόρος όφις' θα δαγκώσει την ουρά του. Οι εξελίξεις φανερώνουν μία συνέπεια των ορθόδοξων προφητειών, σύμφωνα με τις οποίες η Μέση Ανατολή θα γίνει πεδίο αιματηρών πολέμων, στους οποίους θα λάβουν μέρος οι Ρώσοι. Κάτι που ήδη γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Οι Κινέζοι, λέγεται, ότι θα περάσουν τον Ευφράτη έχοντας 200.000.000 στρατό και θα βαδίζουν προς τα Ιεροσόλυμα. Ο καθένας γνωρίζει τη ζωτική σημασία που έχουν τα Ιεροσόλυμα λόγω της θρησκευτικής τους σημασίας. Πολύ περισσότερο, πόσο σοβαρά ένας Σιωνιστής λαμβάνει υπ' όψιν του αυτή την προοπτική και τι σημαίνει για εκείνον κάτι τέτοιο. Οι Σιωνιστές εύχονται 'Άντε και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ'. Ας μην υποτιμάται ο πόλεμος στην Ουκρανία, στον λεγόμενο δρόμο του μεταξιού. Όλα αυτά ας τα βάλουν καλά στο μυαλό τους, διάφοροι ανεγκέφαλοι που τσακώνονται σαν κοριτσάκια, περί του 'ιδεολογικού πολέμου' που διεξάγεται εκεί, εάν πρέπει να είμαστε στο πλευρό των Ρώσων και των Ουκρανών. Δεν υπάρχει καμία ιδεολογική χροιά στον εν λόγω πόλεμο. Δεν είμαστε ούτε με τους Ρώσους, ούτε με τους Ουκρανούς. Η περιοχή είναι προβληματική εδώ και αιώνες. Εφόσον δεν έχει ελληνική σφραγίδα, όπως προκύπτει από την ανάγνωση της ιστορίας, το τσίρκο θα συνεχίζεται. Καθαρές κουβέντες για όσους αναγιγνώσκουν το βαθύτερο μήνυμα της ιστορίας, αλλά πολιτικάντικες κουβεντούλες του καφενέ για όσους φορούν παρωπίδες. Υπάρχουν πολύ βαθύτερα συμφέροντα που εξυπηρετούνται και κανείς μα κανείς δεν πιστεύει πως κάποιοι τρελοί νεοναζί βρυκόλακες κατάφεραν περιτριγυρισμένοι από τον αμερικανικό παράγοντα που γαμάει και δέρνει στην Πολωνία (εκτός εάν κάτι τέτοιο δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους), την εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση. Πού! Στον απόλυτο βούρκο της παρανομίας, στην Ουκρανία, στο ξεπεσμένο μπορντέλο των Ρώσων (δηλαδή των Εβραίων) μαφιόζων. Αστειότητες, από αστείους ανθρώπους.
Εάν επρόκειτο περί ενός-εν τη γενέσει-κράτους, προφανώς ο όρος θα ήτο διαφορετικός. Το υπαρκτό κράτος, και όχι το φανταστικό 'ισλαμικό κράτος', είναι το Ισραήλ. Και, όπως όλοι υποψιαζόμαστε, ένα ισλαμικό κράτος, μονάχα ως απειλή, εξ όσων έχει αποδείξει η ιστορική εμπειρία, δεν μπορεί να ιδωθεί από το Ισραήλ. Αντιθέτως, οι ισλαμιστές αποτελούν το σαπισμένο κρέας για τα κανόνια του Ισραήλ. Οποιοσδήποτε γνωρίζει την λογική υπό την οποία σκέπτονται και ενεργούν οι πράκτορες της Mossad, η οποία είναι η ασπίδα του Ισραήλ παγκοσμίως, θα διαπιστώσει πώς βρίσκονται μονίμως πολλά βήματα μπροστά από οποιαδήποτε δυνητική απειλή. Εξαιρετική για την περίσταση η παραγωγή 'The Green Prince' (2014), στην οποία αποκαλύπτεται, έστω προπαγανδιστικά, ο τρόπος σκέψεως και δράσεως της Mossad. Για τον λόγο αυτό οι ισραηλινοί επιτηρούν, όχι κρυφά, τουναντίον ολοφάνερα, οτιδήποτε αφορά στον τομέα της ασφάλειας σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν είναι μυστικό, πως οτιδήποτε αφορά στην οπλοκατοχή, την τρομοκρατία, τις λεγόμενες ασύμμετρες απειλές, κυρίως την προστασία παντός είδους στόχων, κλπ, περνάει από ισραηλινά διαπιστευτήρια. Παρακάτω θα δείξουμε την σημασία αυτού. Στο γενικότερο φιλοισραηλινό κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα.Εάν ανατρέξουμε στην αρχαιότητα, αλλά και πολύ πιο ύστερα, στην ιστορία του Βυζαντίου, θα διαπιστώσουμε, πώς οι Εβραίοι έθεταν και θέτουν μέχρι σήμερα, ως άλλη εμπροσθοφυλακή τους, τους ισλαμιστές, προκειμένου να διεκπεραιώσουν αντί αυτών, αλλά πάντοτε υπέρ αυτών, το δόλιο έργο τους. Ποιό άλλο, από τα πισώπλατα-κυρίως-αλλά εκ των έσω πάντοτε, χτυπήματα στην χριστιανική Δύση και δη στο ορθόδοξο τόξο, διότι ο Καθολικισμός εξυπηρετεί διαρκώς τον παγκόσμιο Εβραϊσμό, όπως έχουμε δει στην ιστορία. Για να μην αναφερθούμε στα του Β' ΠΠ, και τις μηχανορραφίες των Καθολικών με τους Εβραίους και με τους Εθνικοσοσιαλιστές σε παράλληλο χρόνο ή σύμπαντα. Κατατοπιστικό είναι το 'Amen' (2002) του Κώστα Γαβρά. Μάλιστα, αυτό είναι κράτος και δη από τα πιο ολοκληρωτικά, εάν όχι το πιο ολοκληρωτικό της υφηλίου. Αναρίθμητα τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως, όσον αφορά τα κίνητρα, την παρασκηνιακή υποστήριξη, αλλά και του ρόλου που αυτό ορισμένοι επιδιώκουν να διαδραματίσει ως ασύμμετρη απειλή με παγκόσμιες προεκτάσεις.Εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Τζιχαντιστής δεν συνεπάγεται απαραίτητα Ισλαμιστής. Όπως επίσης και Σιωνιστής δεν συνεπάγεται απαραίτητα Εβραίος. Όλα αυτά τουλάχιστον ισχύουν στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα, πίσω από μία κουκούλα, ένα οβάλ γραφείο, κάποιες ερμητικά κλειστές πόρτες μίας think tank ή μίας αποκρυφιστικής σέκτας, καθένας μπορεί να δηλώνει και να ενεργεί ως οτιδήποτε άλλο. Θυμηθείτε για παράδειγμα στην παραγωγή 'Bravo Two Zero' (1999), τα μέλη της περιπόλου της SAS εντός του Ιράκ, όταν συναντήθηκαν τυχαίως με παραλλαγμένους συναδέλφους τους. Παρολίγον θα υπήρχε συμπλοκή. Ωστόσο, τελικώς έγινε η αναγνώριση μεταξύ τους. Θυμηθείτε στα επεισόδια της πλατείας Συντάγματος, όπου οι άνδρες της ΥΜΕΤ, οπισθοχώρησαν έπειτα από μία υπόδειξη ενός εκ των επιτιθέμενων κουκουλοφόρων, όπου ο καθείς διεπίστωσε πως υπήρξε κάποιου είδους συνενόησις μεταξύ των 'αντιπαλευόντων' πλευρών. Το θέατρο του παραλόγου, ή η καταφανής όψη της λογικής του συστήματος, αυτό επαφίεται στον καθένα από εσάς. Ας μην ξεχνάτε πως σε συνθήκες κοινωνικού χάους, οι όμοιοι αναγνωρίζονται πάντοτε μεταξύ τους, για έναν απλούστατο ρόλο. Επειδή είναι στρατευμένοι στον ίδιο σκοπό, επιτελούν συγκεκριμένη αποστολή και ως εκ τούτου διαφέρουν από την ανοργάνωτη πλέμπα που αλαλάζει στους δρόμους ή το διαδίκτυο, άνευ νοήματος και δίχως καμία δυνατότητα παρεμβάσεως στα τεκταινόμενα που άλλοι έχουν υφάνει για λογαριασμό τους.Για να επανέλθουμε στο κυρίως πιάτο, ενδεικτικό των ως άνω είναι η εκπαίδευση των λεγόμενων μαχητών του ισλαμικού κράτους. Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ένας οδηγός προς πάσα ενδιαφερόμενο 'ισλαμιστή ή μη' (δεν διευκρινίζεται φυσικά), στις σελίδες του οποίου εντοπίσαμε ένα πολύ σημαντικό εύρημα, το οποίο επικυρώνει όλα τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως, αλλά και τους δικούς μας συλλογισμούς περί την δεδομένη υποκίνηση από εξίσου δεδομένη πλευρά. Ο οδηγός αυτός φέρει τον τίτλο 'How to Survive in the West' ('A Mujahid Guide') με ημερομηνία 2015. Πολύ πρόσφατη η έκδοση. Στις σελίδες αυτού, βρίσκει κανείς πληροφορίες απαραίτητες για καθέναν που θέλει να κινηθεί με τρομοκρατικές βλέψεις στη Δύση. Φυσικά, ένας τέτοιος οδηγός που κυκλοφορεί ελεύθερα, μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε. Για παράδειγμα από την ίδια την Mossad. Και γιατί όχι. Εντάσσεται στην λογική της Mossad κάτι τέτοιο, γιατί να το απορρίψουμε εμείς;


Ο οδηγός βρίσκεται στον σύνδεσμο: http://www.investigativeproject.org/documents/misc/863.pdfΣτη σελίδα 20, υπάρχει η προτροπή στους ενδιαφερόμενους, να ασχοληθούν ή να εκπαιδευτούν στην 'πολεμική τέχνη' Krav Maga, η οποία κερδίζει σκοπίμως έδαφος και στην Ελλάδα. Το είπαμε και παραπάνω. Στην Ελλάδα φυσάει φιλοισραηλινός άνεμος. Το 'γιατί' επαφίεται στην κρίση του καθενός από εσάς. Όποιος γνωρίζει έστω στοιχειωδώς περί του αντικειμένου, εύκολα αντιλαμβάνεται πως δεν μπορεί κανείς να διδαχθεί τακτικές αυτοάμυνας παρακολουθώντας video στο Youtube, εάν δεν ιδρώσει ή δεν φάει αρκετό ξύλο ασκούμενος. Ένας πιο πονηρός νους θα σκεφτεί απλά: Γιατί ένας ισλαμιστής να προτρέψει τους συμμαχητές του ή τους υποστηρικτές του 'ισλαμικού κράτους' να διδαχθούν μία 'πολεμική τέχνη' που ελέγχεται αποκλειστικά από Ισραηλινούς και δη από τους πράκτορες της Mossad; Μήπως διότι το μεγάλο αφεντικό το προστάζει; Στην γλώσσα των πρακτόρων, μία τέτοια επισήμανση έχει πολλές ερμηνείες και στοχεύσεις. Όποια και εάν είναι η κυρίαρχη, μείζον είναι ένα: Ποιός θέτει το ερώτημα; Αυτός που το θέτει, γνωρίζει και την απάντηση. Δηλαδή ο Ισραηλινός που κρύβεται πίσω από την μάσκα του τζιχαντιστή ή του κάθε -ιστή.
Αντέχει η ανθρώπινη λογική να δεχθεί ότι ένας εχθρός διδάσκει τις μεθόδους του; Για ποιόν λόγο να το κάνει; Για να τον νικήσεις βάσει των μεθόδων του; Ή απλώς για να έχεις την σφραγίδα ότι έχεις περάσει από τα διαπιστευτήριά του; Ας λειτουργήσει η λογική και θα δώσει τις απαντήσεις...Εξάλλου, καλύτερη επίρρωση όσων αναφέρθηκαν στο κείμενο αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη, από τα λόγια μίας αγωνίστριας της παλαιστινιακής αντίστασης, μίας αγωνίστριας που ουδείς είναι σε θέση ώστε να την αμφισβητήσει. 'Το ισλαμικό κράτος και η ισραηλινή ακροδεξιά είναι ένα και το αυτό'. Τάδε έφη η Leila Khaled, εξέχον μέλος του 'Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης'.

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Ίλιγια Γκαρασάνιν 'Το Πρόγραμμα της Σερβικής Εξωτερικής και Εθνικής Πολιτικής στα τέλη του 1844'


 Νέα 12σέλιδη ιστορική μπροσούρα για τους λάτρεις του είδους. Αφιερώνεται σε διάφορα μπερδεμένα ακροδεξιά ή φετιχοναζί γατάκια που παριστάνουν τους 'ιδεολόγους' και δεν έχουν να παρουσιάσουν τίποτα άλλο από κάτι κομπογιανίτικες αναλύσεις του ποδαριού. Υπάρχουν τα γατάκια, όπως υπάρχουν οι τίγρεις, και εμείς το έχουμε πάει παρακάτω το θέμα και ιππεύουμε τις τίγρεις. Δεν ασχολούμαστε με γατάκια...