Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Inferno N/S: Η Ναύπακτος θα παραμείνει πόλη καθαρή απο Αναρχικά σκουπίδια