Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Ο Πειραιάς είναι Εθνικιστικός / κανένας αντιφασίστας - Αναρχικός στο Λιμάνι και όχι μόνο εκεί,δεν έχει μείνει .....Oι Αντιφασίστες της ΟΡ.Μ.Α. + ΑΝΤΑΡC.I.A.  ήθελαν να πατήσουν πόδι στο λιμάνι το χατίρι ούτε τους έγινε, ούτε θα τους γίνει ... Ο Πειραιάς ανήκει στον Έλληνα Εργάτη, στον Έλληνα Εθνικιστή ...

ANTIFA NO PASARAN