Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Πέτρο ξεφτίλα / τσάκισμα στο ANTAR.C.I.A