Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Antifa μπινέ να σκύβεις το κεφάλι στους Α.Μ.Ε. / Καθαρός Πειραιάς χωρις σκουπίδια Antifa
Θέλουν και antifa zone τα κρατικά ρομποτάκια....