Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες στο Μεγάλο Πεύκο: Κανένα αύριο δεν θα είναι ίδιο με το χτες, προδότες θα σας πάρουμε όλους με τις κλωτσιές

Που Πάμε; Θα νικήσουμε ποτέ; Προς τι όλη η τούτη η μάχη;
Σώπα! Οι πολεμιστές ποτε δεν ρωτούνε !
Ν. Καζαντζάκης

Όλο και περισσότεροι Γαλαζόμαυροι Εθνικιστές, Ριζοσπάστες μαχητές κάνουν πράξη σαν αρχαία φωτιά τα λόγια και τον όρκο των Αρχαίων Αθηναίων, πιστοί στο ραντεβού με την Ιστορία:

Ού καταισχυνώ όπλα τά ιερά, ούδ' εγκαταλείψω τόν παραστάτην, ότω άν στοιχήσω. Αμυνώ δέ καί υπέρ ιερών καί οσίων,  καί μόνος καί μετά πολλών. Τήν πατρίδα δέ ούκ ελάσσω παραδώσω,   πλείω δέ καί αρείω όσης άν παραδέξωμαι.  Καί ευηκοήσω τών αεί κραινόντων εμφρόνως,  καί τοίς θεσμοίς τοίς ιδρυμένοις πείσομαι, καί ούς τινας άν άλλους τό πλήθος ιδρύσεται ομοφρόνως. Καί άν τις αναιρή τούς θεσμούς   ή μή πείθηται, ούκ επιτρέψω. Αμυνώ δέ καί μόνος καί μετά πάντων. Καί ιερά τά πάτρια τιμήσω.