Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Μαχητικός Πυρήνας Πατρών: Ότι αναδύθηκε μπορεί να βυθιστεί και ότι βυθίστηκε ίσως να αναδυθεί


Οι επόμενες δράσεις που θα γίνουν είναι αφιερωμένες, σε έναν απο τους σπουδαιότερους και σημαντικότερους μαχητές της οργάνωσης, τον ''Λουκά'' ....  Αυτές οι δράσεις σου ανήκουν δικαιωματικά ..