Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΡΕΜΠΕΝΙΤΣΑ / ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ