Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Μαχητικός πυρήνας Μακεδονίας: Έξω οι ξένοι ....