Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Η Επίθεση είναι μια / Ριζοσπαστικός Εθνικισμός... Οι αντιφασίστες δεν χωράνε στον Πειραιά