Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Aυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Στο Μεγάλο πεύκο οι αντιφασίστες είναι στις τρύπες τους