Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Σύντροφοι και Συντρόφισσες απο Ξάνθη: Και στην Θράκη έχουμε πόλεμο