Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Ριζοσπαστικός Εθνικισμός η μόνη λύση / Παίρνουμε στα χέρια μας τις γειτονιές / Παίρνουμε στα χέρια μας την Πατρίδα