Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / Παιδιά μου ὁ πόλεμος, γιὰ σᾶς περνάει θριαμβευτής
Παιδιά μου ὁ πόλεμος, γιὰ σᾶς περνάει θριαμβευτής·τῶν ἄδικων ὁ πόλεμος δὲν εἶν᾿ ἐκδικητής εἶναι ὁ θυμὸς τῆς ἄνοιξης καὶ τῆς δημιουργίας;Κι᾿ ἂν εἶναι, καὶ στὸν πόλεμο μέσα ἡ ζωὴ θυσία, ὁ τάφος εἶναι πέρασμα πρὸς τὴν Ἀθανασία!

Κωστής Παλαμάς