Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Εικαστικη Παρέμβαση στο πρεζοστέκι ''Αλληλεγγύης'' Ακαδημίας Πλάτωνος / Αλληλεγγύη μόνο στους Έλληνες που υποφέρουν (R)