Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

DIARY OF A MADMAN Ημερολόγιο Ριζοσπαστικών Εθνικιστικών Δράσεων (Νο 2) B' Εξαμήνου 2015