Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Αυτόνομοι Εθνικιστές Θεσσαλονίκης: Σκουπίδια σας Ψάχνουμε