Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Αυτόνομοι / Ανένταχτοι: Κεφαλονιά ΕΑΜ - ΕΛΑΣ ΣΚΑΤΑ ΝΑ ΦΑΣ - ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ