Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Αυτόνομοι Εθνικιστές Θεσσαλονίκης η μόνη λύση Ριζοσπαστικός Εθνικισμός