Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (Μέρος Δεύτερο)


Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη μας όλα τα παραπάνω παραδείγματα είναι φανερό ότι η αφοσίωση και η πίστη στα ιδεώδη του εθνικισμού μπορούν να γίνουν πράξη μέσωκατάλληλων δράσεων. Γενικά, ο νέος εθνικιστής έχει υποχρέωση να ζει με τιμή και να έχει ευγενή χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις του θα πρέπει να μην εξευτελίζουν το ανθρώπινο είδος και παράλληλα να προωθεί το πρότυπο του Εθνικιστή στην σημερινή κοινωνία η οποία διακατέχεται από ένα σωρό καταστροφικές συνήθειες όπως η χρήση τοξικών και εξαρτησιογόνων ουσιών, παιδεραστία, πορνεία κ.α. Ο εθνικιστικός ακτιβισμός για τους νέους μπορεί να διαιρεθεί σε 2 κατηγορίες : τη μυστική δράση και την φανερή δράση.


Κυρίως αποδοτικότερη είναι η μυστική δράση αλλά και συγχρόνως περισσότερο επικίνδυνη. Αποδοτικότερη γιατί οι μέθοδοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται μπορούν να κατευνάσουν , ακόμα και να καταστρέψουν καθετί που στέκεται εμπόδιο στον αέναο ριζοσπαστικό εθνικιστικό μας αγώνα. Κατά συνέπεια είναι ευνόητοι οι λόγοι για τους οποίους χαρακτηρίζεται επικίνδυνη αφού τέτοιες δράσεις θεωρούνται «τρομοκρατικές» και «βίαιες» από τις κρατικές υπηρεσίες που φροντίζουν για τη δημόσια τάξη, γι αυτό και οι αυτουργοί καταδιώκονται . Οι πιο διαδεδομένοι τύποι μυστικής δράσης είναι η αναγραφή συνθημάτων σε τοίχους, οι ενέργειες πυροδότησης, η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών κ.α. Συνεπώς κάποιος που θα θελήσει να ασχοληθεί με τη μυστική δράση θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικός τόσο στον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσει τη δράση όσο και στο τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει. Η βάση της μυστικής δράσης στηρίζεται στον νόμο της σιωπής (OMERTA) όπου ο ηθικός αυτουργός είναι υποχρεωμένος να υπακούσει για την καλύτερη ασφάλεια του. Η φανερή δράση περιλαμβάνει μια απλούστερη μορφή ακτιβισμού που (τυπικά) είναι αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο και ενταγμένη στα πλαίσια μιας «δημοκρατικής» κοινωνίας. Τέτοιου τύπου δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στους νέους όσο και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας όπως για παράδειγμα η διανομή φυλλαδίων, η συμμετοχή σε διαδηλώσεις, η σύνταξη κάποιου άρθρου, ο λόγος σε μια ομάδα ανθρώπων κ.α.Είναι ξεκάθαρο ότι άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται φανερά θα στερηθούν το δικαίωμα να ασχοληθούν με τη μυστική δράση αργότερα. Η φανερή δράση είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τη μυστική αφού σε μια μικρότερη κοινωνία θα κινούσε υποψίες με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ύποπτος. Κάθε εθνικιστής παλαιότερος ή νέος ανεξάρτητα με τον τρόπο που μάχεται έχει υποχρέωση να σέβεται τους υπόλοιπους συναγωνιστές του και τον τρόπο δράσης τους.Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι νέοι μαχητές που θα ενσαρκωθούν στον εθνικιστικό χώρο θα είναι οι συνεχιστές του δύσκολου αυτού αγώνα μας και η ελπίδα για μια ελεύθερη Ελλάδα που θα αποτελέσει κομμάτι μιας λευκής Ευρώπης των Εθνών ! Μέσα από τους αγώνες και τις θυσίες τους θα διατηρήσουν ζωντανή τη φωτιά των ηρώων της ιστορίας.

Η εθνικιστική/εθνικοσοσιαλιστική νεολαία είναι οι υπεράνθρωποι του μέλλοντος.

Μέρος Πρώτο: http://maiandrioi.blogspot.gr/2016/01/blog-post_53.html