Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

2 Έργα του Georg Sluyterman von Langeweyde για τους Έλληνες Αγρότες


Δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόοδος, αν δεν εκκινεί από την ρίζα της εθνικής, εθνοτικής και οικονομικής ζωής, τον αγρότη