Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Στηρίζουμε τον αγώνα του Έλληνα Αγρότη ..

12-13/2/2016 ΌΛΟΙ στο Συνταγμα.. στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον αγώνα του Έλληνα Αγρότη..... Τσακίζουμε κράτος, κόκκινους και Antifa ...