Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Κάποτε στη Μεσολλογίου: Άβατο μονάχα στη φαντασία σας... Τα Εξάρχεια μας ανήκουν