Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Ηλιούπολη περιοχή Εθνικιστών