Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Νέα μπροσούρα της οργάνωσης: 'Πόλεμος στα Κρυφά'

Το απόσπασμα προέρχεται από το δίτομο έργο του Robert B. Asprey ''War in the Shadows', Volume ΙΙ, The Guerrilla In History'' (Νέα Υόρκη, 2002). Πολλοί στρατηγικοί αναλυτές έχουν εκφραστεί θετικώς ως προς τον συγγραφέα και το έργο του. Το παρόν προέρχεται από το 69ο κεφάλαιο. Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Μαχητικός Πυρήνας Πατρών.