Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Ζήτω ο Περίανδρος .. Εκ του Έναν γεννήθηκαν πολλοί
«Οι σοφοί μας θεωρούν επικίνδυνους Οι επικίνδυνοι, επικίνδυνα σοφούς
Και οι τρελοί-σοφοί, τα στοιχιακά πλάσματα και οι περιθωριακοί πάσης φύσεως, μας θεωρούν πιο περιθωριακούς ακόμη και απ’ τους ίδιους…».