Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Roger Trinquier 'Η Πολιτική και Στρατιωτική Διεξαγωγή του Πολέμου'

Νέα 8σέλιδη μπροσούρα της οργάνωσης, η οποία προέκυψε από υπόδειξη του Μαχητικού Πυρήνα Πάτρας. Το έργο του Roger Trinquier 'Moden Warfare: A French View of Counterinsurgency' (1961) αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο για να κατανοήσουν οι ριζοσπάστες εθνικιστές-πολιτικοί στρατιώτες το πως αντιμετωπίζει ένας στρατός κατοχής τους αντάρτες που επιδιώκουν την απελευθέρωση της εκάστοτε πατρίδας. Μολονότι τα όσα αναφέρονται στις σελίδες του αναφέρονται σε παλαιότερους χρόνους, τα διδάγματα έχουν διαχρονική αξία.


Ο κατακτητής διεξάγει έναν βρώμικο πόλεμο και για να επιτύχει χρησιμοποιεί μαύρη προπαγάνδα. Ας διδαχτούμε από όσα έχει να πει ο Roger Trinquier. Ολόκληρο το έργο του βρίσκεται εδώ για κάθε ενδιαφερόμενο.


Στα αγγλικά: http://usacac.army.mil/cac2/cgsc/carl/download/csipubs/ModernWarfare.pdf