Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Inferno N.S / Ναύπακτος: Εθνικοσοσιαλισμός ή Θάνατος