Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Τσίπρα προδότη πούλησες το ΟΧΙ