Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Ριζοσπαστικός Εθνικισμός από Γκύζη μεριά!