Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

ΕΠΕΙΔΗ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ / ΠΡΕΖΟΦΩΛΙΑ ΟΡΘΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ