Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Ποτέ ξανά στον Πειραιά τα Αντιφασιστικά σκατά... / ΟΡ.Μ.Α (ΟΡγάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού) πουθενάδες
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Μ Ο Ν Ο OI A.M.E.