Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ.