Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015

Bernard Lazare: 'Το επιτακτικό της επανάστασης' (1896) / Νέα 8σέλιδη μπροσούρα από την Ε/Σ Ολική Αντίσταση.