Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Το κάναμε τότε, μπορούμε και τώρα

Η κατοχή τερματίζεται με ένοπλο αγώνα .... Το κάναμε τότε, μπορούμε και τώρα