Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Αυτόνομοι και Ανένταχτοι σύντροφοι: Ούτε στην Θεσσαλονίκη ούτε πουθενά / ποτέ ξανά Αριστερά