Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Μαυροκόκκινα λειριά ολοι οι Αντιφα