Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές: Ή Ελλάς Ή τέφρα