Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Σίδερα στην μούρη του κάθε αναρχικούΟ Πετράκης στην πόλη .... Όχι δα ... !!!
Η Κάθε πόλη και η κάθε γειτονιά ανήκει στους Έλληνες Εθνικιστές

Θα σας στείλουμε στους υπονόμους