Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ / ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΝΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ

Όσα βρωμόπανα και να βάλετε θα καταλήγουν στην φωτιά / Σκυλιά - κοπρίτες - κομμουνιστές